TABLICA OGŁOSZEŃOgłoszenia, przetargi, konkursy     W związku z wprowadzeniem stanu epidemii uprzejmie informujemy, iż odwiedziny Mieszkańców Domu Spokojnej Starości zostały wstrzymane do odwołania. Kontakt z bliskimi możliwy jest tylko przez telefon. Mieszkańców obowiązuje również zakaz opuszczania Domu. Działania te mają na celu przede wszystkim bezpieczeństwo Mieszkańców. Prosimy wszystkich o wyrozumiałość.
     Burmistrz Miasta Cieszyna zawiadamia, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie rozpoczął proces rekrutacji osób zainteresowanych uczestnictwem w trwałości projektu "Aktywni Seniorzy w Cieszynie".

     W celu zapewnienia trwałości projektu "Aktywni Seniorzy w Cieszynie" prowadzone są działania mające na celu poszerzenie zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób które ukończyły 60 lat, są zagrożone wykluczeniem społecznym, borykają się z problemem ubóstwa, niepełnosprawności oraz dla osób niesamodzielnych. Działania zapewniające trwałość Projektu realizowane są od 1 grudnia 2017 roku do 30 września 2018 roku na terenie Gminy Cieszyn.
     Zgłoszenia przyjmuje i bliższych informacji udziela MOPS w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, ul. Skrajna 19.