POLITYKA COOKIES1. Serwis Domu Spokojnej Starości, ul. Mickiewicza 13, 43-400 Cieszyn (dalej: DSS) nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies - „ciasteczka”stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest DSS.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowywania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika.

5. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

6. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.

8. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziemy w menu przeglądarki internetowej.Klauzula informacyjnaZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1), zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Spokojnej Starości w Cieszynie (dalej: DSS), ul. Mickiewicza 13, 43-400 Cieszyn, tel. 33 8580239, e-mail: dss@post.pl;

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@dsscieszyn.pl;

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Panią/Pana wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie www.dsscieszyn.pl;

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679 - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

5. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi IT dla DSS oraz inne podmioty, jeżeli wykażą w tym interes prawny;

6. Okres przechowywania Pani/Pana danych zależy od celu przetwarzania danych oraz zgodny jest z  przepisami prawa (odpowiednia kategoria archiwalna);

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienie sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

8. Na podstawie zebranych danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu;

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;

10. Dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w DSS znajdują się na stronie BIP DSS, w dziale ochrona danych osobowych https://bip.um.cieszyn.pl/artykuly/2186/ochrona-danych-osobowych